Toegankelijk huisarts.nl

Medisch, Nieuws
Thuisarts.nl heeft het Certificaat van toegankelijkheid gekregen, wat betekent dat Thuisarts.nl voldoet aan de AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Met 4,7 miljoen bezoeken per maand is Thuisarts.nl de best bezochte website met onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie. Voor het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is het belangrijk dat ook mensen met een beperking (zoals doofheid en blindheid) goed gebruik kunnen maken van de website. De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op de bestaande wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen, medisch specialisten en de GGZ. Mensen die iets willen weten over hun gezondheid willen betrouwbare informatie in begrijpelijke taal. Het NHG werkt hier constant aan: bij het ontwerpen, bouwen en maken van de informatie (teksten, films) wordt rekening gehouden met mensen met een beperking. Elk jaar wordt Thuisarts.nl getest door deskundigen. Eventuele problemen die…
Lees meer
Oogletsels Laurel & Hardy onderzocht

Oogletsels Laurel & Hardy onderzocht

Medisch, Nieuws
Samen met zijn dochter Lara (14) heeft de Utrechtse oogarts Richard Zegers het oogletsel onderzocht dat de Dikke en de Dunne elkaar in hun films hebben aangedaan en daarover een artikel geschreven voor het medisch-wetenschappelijke vakblad Scottish Medical Journal, meldden verschillende media. Over een periode van een klein half jaar bekeken en bestudeerden vader en dochter 92 van de 106 films, waarin Stan Laurel en Oliver Hardy allerlei avonturen beleefden, daarbij vooral met elkaar overhoop lagen en er sprake was van elkaar aangedaan oogletsel. Dat gebeurde maar liefst 88 keer, noteerden vader en dochter. Vooral Hardy moest het daarbij ontgelden. Ook beschreven de onderzoekers wat de gevolgen zouden zijn geweest als het letsel in het echt was toegebracht. Eye poke Een wijsvinger in het oog boren, ook wel eye poke…
Lees meer

Hoop voor 100.000 (half)blinden na operatie

Medisch, Nieuws
Er gloort hoop voor 100.000 blinden en slechtzienden in Nederland. Een Britse vrouw met ouderdomsblindheid heeft door stamceltherapie binnenkort mogelijk haar zicht terug. Hoewel gewaakt wordt voor te veel optimisme, is dit een lichtpunt voor de groeiende groep patiënten met deze oogaandoening. We zien dat de cellen op de goede plaats zitten en dat ze er gezond uitzien Peter Coffey (onderzoeker) De 60-jarige Britse is de eerste patiënte die deze nieuwe behandeling ondergaat. Zij is afgelopen maand geopereerd in het Moorfields oogziekenhuis in Londen. Hoewel haar behandelaars pas aan het einde van het jaar kunnen zeggen wat het precieze effect van de ingreep is op haar zicht, zijn de verwachtingen hooggespannen. ,,We kunnen zien dat de cellen op de juiste plek achter het netvlies zitten en dat ze er gezond…
Lees meer

Hersenen verwerken beelden automatisch

Medisch
Wetenschappers hebben aangetoond dat visuele keuzes ook onbewust kunnen gebeuren en dat hersenen dus beelden automatisch kunnen verwerken. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Neuroscience, bericht Gezondheidsnet. Uit het onderzoek komt naar voren dat de frontale hersengebieden, die normaal het denkwerk doen, ‘stil’ blijven bij het maken van deze onbewuste keuzes. De keuzes vinden automatisch plaats in de zintuiglijke hersengebieden. En dat betekent dat we eigenlijk niet zien wat we denken te zien; wat we zien, staat niet vast maar wordt door onze hersens gekozen. Veel meer vanzelf Wetenschappers van de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en de Amerikaanse Vanderbilt University toonden aan dat visuele keuzes niet alleen bewust kunnen worden gemaakt, maar dat ze ook onbewust plaatsvinden. Deze uitkomsten betekenen dat…
Lees meer

Onderzoek naar behandelen van Usher

Medisch
In februari was er op de tv een indrukwekkende, realistische documentaire getiteld: De kleine wereld van Machteld Cossee. Machteld heeft het Ushersyndroom en wordt langzaam doof en blind. Een vreselijk vooruitzicht. In Nederland lijden ongeveer duizend mensen aan deze erfelijke ziekte. Wereldwijd zijn het er 400.000. Gelukkig wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen. In het Radboudumc is professor Hoyng bij dit soort onderzoek betrokken. Truus Rütter van De Stem van Grave sprak met hem. Usher kent drie verschillende types maar bij de meest voorkomende is een kind slechthorend bij de geboorte en wordt het gehoor langzaam minder. In de pubertijd komt daar een vorm van nachtblindheid bij die ook progressief is. Problemen met communicatie De slechtziendheid wordt over het algemeen veroorzaakt door retinitis pigmentosa, een oogaandoening waarbij steeds meer…
Lees meer