Samenzeggenschap bij Visio Wonen & Dagbesteding Midden werkt

De eerste resultaten van samenzeggenschap bij Visio Wonen & Dagbesteding Midden (W&D Midden) zijn zichtbaar en veelbelovend. De nieuwe participatievorm waarbij cliënten, verwanten en medewerkers meedenken over thema’s die zij zelf belangrijk vinden, werkt.

In het voorjaar van 2017 startte de eerste samenzeggenschapgroepen. De aanbevelingen die deze groepen doen aan de directie en het management worden zoveel mogelijk direct toegepast in de leefomgeving van de cliënten. Er is een film gemaakt over hoe Visio samenzeggenschap vormgeeft. Deze film, met audiodescriptie, is medio maart gepresenteerd aan cliënten, verwanten en medewerkers.

Meepraten en meedenken

Visio vindt het belangrijk dat cliënten, verwanten en medewerkers zoveel mogelijke zeggenschap hebben over zichzelf en hun omgeving en actief betrokken zijn. Zij moeten mee kunnen praten en denken over bijvoorbeeld voeding, bewegen, informatie of dagbesteding. Het welzijn van cliënten en medewerkers is altijd het uitgangspunt.

Samen onderwerpen bepalen

Visio W&D Midden kende al wel een ondernemings- en cliëntenraad waaraan directie en management plannen voorlegden. Bij Samenzeggenschap bepalen cliënten, verwanten en medewerkers eerst sámen het onderwerp en bespreken daarna met elkaar welke veranderingen of verbeteringen aan directie en management worden voorgesteld. Het initiatief ligt dus bij de direct betrokkenen.

André Hogeveen (ouder van Marcel, cliënt bij Visio): “ik waardeer het dat Visio de moed heeft cliënten, verwanten, maar ook eigen medewerkers, uit te dagen om mee te denken over mogelijke veranderingen. Het is, in mijn ogen, belangrijk dat leidinggevenden ook openstaan voor de ideeën en deze ook omarmen.”

Meer weten over hoe Visio invulling geeft aan Samenzeggenschap? Bekijk de film via het YouTube-kanaal van Visio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This function has been disabled for Oog en Oor Nieuws.