Voorvechtster blindenwereld overleden op 98-jarige leeftijd

Hetty Wellensiek- van Klaveren is 8 juli op 98-jarige leeftijd overleden. Dat maakte het tijdschrift Vrij Nederland 10 juli bekend. Het blad noemt Wellensiek ‘het laatst nog levende lid van de kern van het ondergrondse Vrij Nederland’. De verzetsvrouw zette zich echter ook in voor een beter gestructureerde studie en vakliteratuurvoorziening voor blinden en slechtzienden.

Tijdens de Tweede wereldoorlog werkte Wellensiek als secretaresse voor Vrij Nederland. Ze zette pamfletten in elkaar, drukte ze en verspreidde ze. Na de oorlog kwam ze in dienst bij het Coördinatie Centrum. Een centrum dat diende als overkoepelend orgaan voor de verschillende blindenbibliotheken in ons land. Ze heeft bijna 15 jaar leiding gegeven aan het centrum.

Wellensiek heeft bovendien aan de basis gestaan van de Studie- en Vakbibliotheek voor Blinden en slechtzienden (SVB) . In haar uitvoerende werk voor het Coördinatie Centrum zag ze de noodzaak van een gestructureerde samenwerking tussen de verschillende bibliotheken en pleitte ze voor een afsplitsing van de studie- en vakliteratuur. In de hoop zo sneller in te kunnen spelen op de vraag van studenten, die groeiende was. In 1981 is die wens dan ook vervuld met de oprichting van de SVB, tegenwoordig bekend onder de naam Dedicon.

 

Bron: Dedicon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This function has been disabled for Oog en Oor Nieuws.