Campagne Oog en Oor voor Talent

U hebt vast wel eens iets over Oog en Oor voor Talent gehoord of iets daarover gelezen.
Campagne Oog en Oor voor Talent (O&OvT) is in april jl. van start gegaan. Er waren vele plannen, doch organisatorisch en financieel was het helaas niet haalbaar om in dit jaar een speciaal evenement te organiseren. Wat nu?

Oog en Oor voor Talent

Campagne Oog en Oor voor Talent is een campagne om mensen met doofblindheid op de sociale kaart te krijgen. Doel is participatie, mee doen, mee werken. Mensen met doofblindheid in hun kràcht, in contact met hun omgeving en maatschappij. Juist door participatie kan er begrip, bekendheid voor en over doofblindheid ontstaan.
Deze campagne wordt gedragen door de volgende organisaties, waarvan één of twee afgevaardigden in de stuurgroep O&OvT zitting hebben:
De Belangenorganisaties: Oogvereniging-DoofBlinden, (pgDB), Helen Keller Stichting (HKS), Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid, (SWODB),
De zorginstellingen: Koninklijke Kentalis, Kalorama, Koninklijke Visio, Bartiméus en GGMD.
Verder: Bas Brons coaching en Glenn van der Vleuten, 360gradenrond.

Wat is doofblindheid?

Doofblindheid is een korte verzamelnaam van een dubbelzintuiglijke aandoening oftewel visueel èn auditieve beperkingen oftewel beperkt in Horen èn Zien. Doofblindheid dekt niet de hele lading. Maar er is geen korter en krachtiger woord dan doofblindheid.

De Stuurgroep O&OvT

Om de doelstelling participatie, het mee doen en het mee werken te bereiken, gaat de stuurgroep van het positieve element van doofblindheid. Door de politiek, de bedrijven, de maatschappij te laten zien dat mensen met doofblindheid wel degelijk talenten hebben om deel te nemen aan het arbeidsproces, wel degelijk kunnen participeren in de participatiemaatschappij.
De stuurgroep komt regelmatig bijeen. Ideeën worden uitgewisseld, plannen worden gemaakt, de gedane zaken worden geëvalueerd. In 2015 zijn vele lokale acties vanuit de zorginstellingen geweest. De wil is er wel, maar het resultaat blijft helaas achter. Dus moet de stuurgroep zich opnieuw bezinnen, hoe dan verder. Door haar veranderde werkzaamheden heeft de voorzitter C. Veerman van Kentalis op de vergadering van 16 november jl. haar voorzitterschap neer moeten leggen. Met instemming van alle aanwezigen is Charlotte van de Molengraft, pgDB, voorzitter geworden. De stuurgroep is unaniem van mening dat de campagne getrokken moet worden door de belangenorganisaties.

In 2016 wil de O&OvT een andere koers varen. pgDB gaat de kar trekken met ondersteuning van de andere organisaties. pgDB gaat ook de andere belangenorganisaties intensiever betrekken bij dit gebeuren. U kent mijn motto: “Als wij met elkaar samen iets doen, staan we samen ook sterker”. En het mooie van deze samenwerking is dat de zorginstellingen die mening ook is toegedaan.

Wat is de eerste stap?

De eerste stap is om u, mensen uit de doelgroep, meer bij deze campagne te betrekken. Er zijn een aantal vragen waar de stuurgroep graag antwoord van zoveel mogelijk mensen wil hebben. Aan de hand van deze antwoorden gaat de stuurgroep plannen ontwikkelen om in de week van doofblindheid in juni 2016 landelijke aandacht te trekken.
Daarnaast is het ook belangrijk om officieel erkenning krijgen dat de gecombineerde aandoening van slechthorend/doof èn slechtziend/blind oftewel doofblind in al zijn variaties geen optelsom van 1 + 1= 2 is. Doofblindheid is een specifiek op zich zelf staande aandoening die ook specifieke hulpmiddelen, therapieën, behandelingen nodig hebben. En het komt op alle leeftijden voor. En dan moet ook de VN ratificatie gaan gelden. Dus gelijke rechten, gelijke kansen voor mensen met een beperking.
Hieronder komen een aantal vragen

 • Wat doet u om te kunnen participeren, mee te kunnen doen?
 • Wat hebt u nodig om te kunnen participeren?
 • Waar zou u over 5 jaar willen staan of wat wilt u over 5 jaar doen
 • Wat hebt u nodig om uw doel te bereiken over 5 jaar?
 • Wat zou u zelf kunnen veranderen?
 • Wat hebt u van andere mensen nodig?
 • Wie zou u daar bij kunnen helpen?

 

Doet u mee?

Stuur de antwoorden. Suggesties, tips vóór 15 januari 2016 naar:
E charlotte.molengraft@doofblinden.net

De stuurgroep hoopt op veel reacties van u. Dan kan zij goed aan de slag. En u mag dit artikel ook verspreiden, zodat er een groot mogelijk bereik is.

One thought on “Campagne Oog en Oor voor Talent

 • rita neijenhuis

  Ik ben ook doof ik heb een baha als die uit iets kan ik niet werken .
  Ik werk in de zorg en daar GAAT VEEL VERANDEREN IK BEN HELPENDE MAAR ZE WILLEN DAT 3 IGER GAAT DOEN DOOR MIJN HOOR PROBLEMEN KAN IK DIT NIET .
  zOU U OOK VOOR MIJ IETS KUNNEN BETEKENEN WAAR U MIJ MEE KAN HELPEN IK DENK DAT IK NIET MAKELIJK EEN BAAN KAN VINDEN .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This function has been disabled for Oog en Oor Nieuws.